פורום ה-15, המייצג את עיריותיהם של 40 אחוז מתושבי המדינה (כ-3 מיליון תושבים), הוא הגוף המרכזי הפועל לרפורמה ביחסי המדינה והערים העצמאיות. הערים החברות בפורום ה-15 מהוות מרכזים מטרופוליניים המעניקים שירותים לכ-80 אחוז מתושבי ישראל, ולמרבית העסקים והחברות במשק. 

מטרת הרפורמה היא לבזר סמכויות לערים העצמאיות, להסיר חסמים ביורוקרטיים, ולאפשר לעיריות לתת שירות טוב יותר לתושבים ולמבקרים בתחומן, וכן לעודד את צמיחתו והתפתחותו של המשק כולו. עקרונות הרפורמה עומדים בקנה אחד עם המגמה העולמית בנוגע לתחומי האחריות של גופי שלטון מקומי. בין היתר אמורה הרפורמה להעניק לעיריות סמכות לבצע שינויים בגבייה ובתקצוב, לשפר את פעילותם של התאגידים העירוניים, לתת לעיריות משקל גדול יותר בתכנון העקרונות האורבניים בתחומן, לקצר תהליכי חקיקת העזר של העיריות, לקדם מיזמים חדשניים בתחומי התחבורה, התשתיות ואיכות הסביבה ועוד. 

בפברואר 2014 אושר החלק הראשון ברפורמה - חוק עיריות איתנות [חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 135), התשע"ד-2014].  על פי החוק, תזכה עירייה שתוגדר איתנה (על סמך קריטריונים כלכליים הקבועים בחוק) לעצמאות ניהולית בשורה של נושאים, ביניהם אישור התקציב השנתי ותפעולו, אישור תקציב הפיתוח העירוני ותפעולו, עשייה במקרקעין וקידום מיזמים עירוניים, מתן זיכיון וחתימה על חוזים וכן מחיקת חובות אבודים. לצפייה בנוסח החוק לחצו כאן.
במרץ 2014 הוכרזו מכוח החוק 24 עיריות כעיריות איתנות (עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות). מאז ועד היום הוכרזו מכוח החוק 36 עיריות כעיריות איתנות (14 מהן מתוך פורום ה-15: אשדוד, אשקלון, באר שבע, הרצליה, חדרה, חולון, חיפה, כפר סבא, פתח תקוה, ראשון לציון, רמת גן, רמת השרון, רעננה ותל אביב-יפו). 

 

במהלך השנים קידם הפורום מספר רפורמות ותיקוני חקיקה נוספים הנוגעים לביזור והרחבת סמכויות לעיריות ובהם: החוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), תשע"ו-2016, העסקת עובדים בחוזים אישיים, הרחבת סמכויות ניהול בתחום החינוך, הסמכת ועדות תכנון ובנייה כוועדות עצמאיות (2014), חוק האכיפה הסביבתית (2008), הסמכת העיריות לקדם התחדשות עירונית ללא צורך באישור הועדה המחוזית (2021) ועוד. כמו כן, פועל הפורום לקידום ביזור סמכויות בתחום תכנון וניהול התחבורה במטרופולין (רשויות תחבורה מטרופוליניות) ועוד.