המטה המלווה של פורום ה-15 מספק מסגרת מקצועית שמטרתה לתמוך בפעילות העיריות ליישום תכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה ואמנת האקלים של פורום ה-15, באמצעות הכשרות, רישות, ליווי מקצועי, וכן מתן כלים ומידע, לרבות הנגשת פרויקטים לדוגמא, בנושאי הליבה של ברית ערים לאיכות חיים וסביבה ואמנת האקלים. 

כאן תוכלו למצוא מדריכים וכלים שפיתח פורום ה-15, וכן סיכומי ימי עיון ומפגשים שקיים הפורום במגוון הנושאים בהם עוסקות תכניות אלה. בנוסף, בעמוד זה מרוכז מידע מקצועי, פרסומים מהתקשורת ודוגמאות לתכניות ופעולות אקלים, וכן פעולות לחיזוק העירוניות והסביבה העירוניות, שיושמו בערים בישראל ובעולם.