תחום פעילות עיקרי של פורום ה-15 הוא הסדרה מחדש של יחסי השלטון המרכזי והשלטון המקומי וחתירה להעצמת סמכויות ולהענקת עצמאות ניהולית רחבה יותר לערים הגדולות בישראל.

לשם כך פעל פורום ה-15 לקידומו של חוק עיריות איתנות שמטרתו להעצים את סמכויות הערים שבאפשרותן להתנהל באופן עצמאי, וכן לקידומו של חוק עיריות חדש ומודרני שיחליף את המסגרת המשפטית הארכאית על פיה מתנהלות העיריות כיום ויספק להן כלים משפטיים וכלכליים הנדרשים לניהול עיר מודרנית.

בנוסף, מקדם פורום ה-15 מהלכים להעצמת סמכויותיהן של הערים במגוון תחומים (תכנון ובנייה, אכיפה, חינוך, תחבורה, סביבה ועוד), מייצג את הערים הגדולות בממשלה ובכנסת וכן פועל לבלימת חקיקה ורגולציה הפוגעות בעצמאותו של השלטון המקומי.