האתגר המרכזי של ערי ישראל במאה ה-21, הוא האתגר הדמוגרפי.  
כיום מונה אוכליסיית ישראל כ- 9.5 מיליון תושבים (ע"פ נתוני הלמ"ס) אך קצב גידול האוכלוסיה בארץ נמצא בעליה כך שעל פי התחזיות צפוייה אוכלוסיית ישראל להכפיל עצמה עד 2050; ואף לשלש את אוכלוסייתה במהלך המחצית השניה של המאה. ישראל צפוייה להיות המדינה היחידה בעולם בה יגדל שיעור האוכלוסיה בקצב זה ועל כן אתגר גידול האוכלוסיה יבוא לידיי ביטוי באופן חד יותר בישראל.

כבר היום מרבית האוכלוסיה מתגוררת בערים והשטח המוניציפלי העירוני לא יגדל בהתאמה לגידול באוכלוסיה. על כן, האתגר הדמוגרפי מוצב לפיתחן של הערים הגדולות בארץ אשר יצטרכו לקלוט את תוספת האוכלוסיה בתוך תאי השטח הקיימים ולהמשיך לספק שירותים עירוניים לפי שלוש יותר תושבים.

האתגר הדמוגרפי מצריך היערכות ברמה להאומית, תכנון מתקדם ופתרונות חדשניים אך הוא יכול להוות הזדמנות ומנוף של צמיחה עירונית וחיזוק החוסן העירוני.

כתבות ופרסומים בנושא: