ממשקי עירייה – עסקים בקידום קיימות עירונית

שיתוף פעולה פורה בין העירייה למגזר העסקי יכול להניב פרויקטים רבים ולעזור לקדם מטרות משותפות, ליישום קיימות עירונית ולתרום למאמץ משותף לעמידה ביעדי האקלים העירוניים.

ישנן סיבות ותועלות רבות לבסס שיתוף פעולה בין העירייה למגזר העסקי בעיר. העסקים והחברות הפועלות בעיר מהווים לא פעם חלק מ"הבעיה" כייצרנים של פליטות, זיהומי ומפגעים סביבתיים שונים ולכן הם יכולים ואולי אף צריכים להיות חלק מהפתרון. 
בנוסף, המגזר העסקי הוא בעל יכולות גבוהות, מומחיות ומשאבים הנחוצים לקידום יוזמות עירוניות מתחום האקלים והקיימות ושיתוף פעולה מוצלח בינו לבין העירייה יכול לעזור לקדם מטרות משותפות שיטיבו כמובן עם העסק אבל גם עם כל תושבי ויוממי העיר.

בשנים האחרונות נרשמות בעולם מגמות של עניין הולך וגובר שמביע המגזר העסקי, לרבות התעשייה, בנושא הקיימות ושינויי אקלים. וגם עיריות רבות כבר זיהו את הסקטור העסקי/ פרטי כשותף שלהן בדרך להישגים אקלימיים.

 

ביולי 2022 קיים פורום ה-15 מפגש עמיתים בנושא בממשקי העירייה עם המגזר העסקי בקידום קיימות עירונית.

במפגש הציגו נציגים ממספר עיריות את העשייה שלהן בתחום והתקיים דיון משותף על ההצלחות האתגרים שבקידום שותפויות מוצלחות בין העירייה למגזר העסקי ככלי לקידום מטרות משותפות והתנהלות מקיימת בעסקים ובעיר.

לעיון בסיכום המפגש ובמצגות לחצו כאן.

 

 

להלן קישורים רלוונטיים ודוגמאות לשותפויות מהעולם:

דוגמאות לשיתוף הפעולה בין עיריית מינכן למגזר העסקי

מדריך של ה- C40 ליצירת ברית אקלים בין העיר לעסקים

מיזם של ארגון WBCSD לחיזוק הקשר בין ערים למגזר הפרטי במטרה להפחית פליטות

CBCA - יוזמה להאצת פעילות לצמצום שינויי האקלים באמצעות שיתופי פעולה עירוניים-עסקיים

מועצת עסקים ירוקים בינסנטי

פורום העסקים הירוקים של פינקס

Ecoprofit -תכנית לפיתוח כלכל מקיימת במינכן

2030 Districts Network

תכנית "Climate Ready" של ממשלת אירלנד נוסדה במטרה לסייע לעסקים קטנים בהיערכות והתאמה למשבר האקלים, התכנית תופנה בשלב הראשון בל-1,000 עסקים, המעסיקים  כ-3,000 עובדים. לקריאת הכתבה בנושא לחצו כאן.