במהלך 2021, השתתף פורום ה-15 בצוות עבודה בהובלת המועצה הלאומית לכלכלה, שעסק בקידום משאב העצים בעיר. כתוצאה מפעילות הצוות, קודמה ואושרה החלטת ממשלה להכנת תכנית לאומית להצללה של המרחב העירוני באמצעות עצי רחוב, כחלק מהתמודדות עם משבר האקלים. הצעת המחליטים אושרה בחודש ינואר (יום א', 23.1.22) וקובעת בין היתר את מנגנוני התמיכה  שתספק הממשלה לרשויות המקומיות, לרבות תקציבים יעודיים, לטובת קידום הנטיעה והשמירה על עצים במרחב הציבורי.

הצעת המחליטים כוללת יעד רב שנתי (עד 2040) לנטיעת כ-450,000 עצים לאורך כ-3 מיליון מטר של רחובות בערים, בדגש על הרחובות "ההליכתיים" (לשיקול דעתה של כל עיר), בהשקעה של כ-2.25 מיליארד ש"ח.

בין מרכיבי ההחלטה:

  • מימון ממשלתי לביצוע מיפוי חדש של כיסוי צל העצים ברשויות המקומיות (ע"י מפ"י).
  • תמיכה בהכנת תכניות עירוניות לחיזוק היער העירוני.
  • יצירת מקור תקציבי להשקעה בייעור עירוני.
  • הקמת מערכת ממוחשבת לפרסום רישיונות הכריתה.
  • הנחיות אחידות לביצוע סקרי העצים ברשויות המקומיות.
  • הנחיות אחידות להגדלת צל עצים בתכניות מפורטות.
  • הקשחת חובת ההתייעצות עם פקיד היערות במסגרת תהליכי תכנון.
  • הדרכות לגורמי המקצוע ברשויות המקומיות ובוועדות התכנון.

בימים הקרובים יוצאת לדרך תכנית רב שנתית ליישום יעדי ההחלטה. בהובלת המועצה הלאומית לכלכלה במשרד רה"מ, משרד החקלאות והמשרד להגנ"ס, שתובא לאישור הממשלה במסגרת דיוני תקציב 2023-2024.

לקריאת נוסח ההחלטה לחצו כאןלקריאת הידיעה באתר הממשלה לחצו כאן.

פרסומים וכתבות:

הממשלה תאשר תוכנית לנטיעת 450 אלף עצים ב-100 רשויות (אמיתי גזית, כלכליסט, 20.1.22)

הממשלה מקדמת שתילת 450 אלף עצים בערים, אך מאשרת לכרות מאות אלפים (לי ירון, עיתון הארץ, 23.1.22)

סיכום נסיעה- משלחת של המנהלת הישראלית לכתיבת התכנית הלאומית להצללה וקירור של ערים באמצעות עצים – ברצלונה - מאי 2022 (מאיה קרבטרי)