ב- 26.4.2022 נפתח המחזור החמישי של קורס "העיר הישראלית 2030: תכנון עירוני מחוץ לקופסא" של פורום ה-15, בניהול אקדמי של עמותת מרחב – התנועה לעירוניות בישראל ובשיתוף מרכז השלטון המקומי.

הקורס מספק למשתתפיו את הכלים החדשניים והמתקדמים ביותר לתכנון ערים, המיושמים בהצלחה בערים מובילות בעולם, ויכלול הרצאות מעשירות מפי המרצים המובילים בארץ, וסדנאות מעשיות.

הקורס מתקיים בצורה היברידית, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לעיון בברושור הקורס לחצו כאן.

לעיון בסילבוס הקורס לחצו כאן.

 

להלן סקירה של מפגשי הקורס:

ב 26.4.2022 התקיים המפגש הראשון של הקורס שעסק באתגר העירוניות בעיר המצטופפת.
שמענו הרצאת פתיחה מאת עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל פורום ה-15, על אתגרי העירוניות בישראל, שהתמקדה באופן שבו תפקוד המרחב הציבורי משפיע על היכולת לייצר איכות חיים עירונית בסביבה מצטופפת, וביתר שאת לאור היקף הגידול הדרמטי באוכלוסייה, שמחייב את הערים להיערך לקליטה של תושבים רבים באותו תא שטח, תוך שמירה ואף שיפור של איכות החיים.
פרופ' אדר' הלל שוקן הציג "נוסחה" לתכנון ערים, המתבססת על שני הצרכים העיקריים של אמשים העיר - מצד אחד - הצורך באינטימיות, שמתרחש במרחב הפרטי, בו מתקיימים המפגשים המתוכננים, ומהצד השני - הצורך באנונימיות,אשר בא לידי ביטוי במרחב הציבורי ומאפשר גם מפגשים מקריים.
טל אל על, סגן ומ"מ ראש עיריית באר שבע, מתכנן ערים ובוגר הקורס, הציג את הפער שבין החזון התכנוני אותה מנסים לקדם אנשי המקצוע, לבין עמדות הציבור, המשפיעים על האתגרים היומיומיים של נבחרי הציבור ומקבלי ההחלטות בתחום הפיתוח והתכנון העירוני.
אדר' ליאת איזקוב בן שטרית, המנהלת האקדמית של הקורס, דנה בהבדלים בין המדדים וההיבטים הכמותיים והאיכותיים של ציפוף עירוני, והשפעתם על הפרקטיקה התכנונית.
אלה אלכסנדרי, מנכ"לית עמותת מרחב, הציעה את "עשרת הכללים של מרחב לעירוניות מיטיבה" - הנוגעים להיבטים הפיסיים, החברתיים והכלכליים של המרחב העירוני, ואת חשיבות האומץ והדמיון בעבודת המתכנן העירוני.

 

המפגש השני שהתקיים ב-3.5.2022 עסק בצפיפות ואיכות החיים העירונית והתנהל באופן מקוון. במהלך המפגש שמענו הרצאה מאדר׳ נוף אמיר לוטן על מגוון מרחבים ציבוריים וחשיבותם במרחב העירוני המצטופף ומטלי ברגל, רכזת בכירה למרחב ציבורי בעיריית תל אביב על השימוש במרחב הציבורי כמשאב עירוני. ד"ר יודן רופא הציג את מודל "400 מטר" לקומפקטיות עירונית בשגרה ובחירום ובמהלך הסדנא המעשית עשינו שימוש ב- 10 הכלים של מרחב לעירוניות מיטיבה לצורך בחינה של מרקם עירוני קיים.

 

המפגש השלישי של הקורס עסק באדם במרכז העירוניות. הגדרנו אוכלוסיות שונות ומה הצרכים שלהם כמשתמשי המרחב הציבורי והעלנו סוגיות באשר לחלוקה צודקת של המשאבים המוגבלים בעיר.
אדר' ליאת איזקוב בן שטרית, המנהלת האקדמית של הקורס, הציגה את השאלה למי מתכננים? ומנתה שאלות שבתור מתכננים עלינו לתת עליהן את הדעת תוך הצגת דוגמאות מהשטח וממחקרים רלוונטיים.
בהמשך דיבר זוהר זולר, מנכ"ל צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים, על חלוקה של משאב הרחוב וכיצד פועלים בירושלים למען העלאת אחוז משתמשי התחבורה הציבורית בעיר.
טל אלסטר, מתכנן ערים ודוקטורנט למדע המדינה מהאוניברסיטה העברית, הרצה על מוביליות בין דורית ברמת הישוב והשכונה והרחיב על הנגזרות של התופעה על המדיניות העירונית בתחומים שונים.
לאחר כן שמענו מד"ר רינת בן –נון, מתכננת חברתית וחוקרת החברה האזרחית, על תכנון לזקנה- מה מקשר בין האדם המבוגר לסביבתו והחשיבות של הנושא לאור העלייה בתוחלת החיים והגידול היחסי של קבוצת האוכלוסייה הזאת.
בחלק האחרון של היום דנו בסוגיית גיוון מלאי הדיור יחד עם עו"ד ומתכננת ערים אורלי אריאב ממרכז הגר באוניברסיטת תל אביב שהציגה את החשיבות שמספק מלאי דירות מגוון ליצירת מרקם עירוני חי ופורה כמו גם כלים לשימוש הרשות המקומית בהשגת מטרה זו.

 

המפגש הרביעי הוקדש לנושא הניידות בעיר וסקר היבטים שונים מתחום התחבורה וכיצד הם משתלבים במרחב העירוני ותורמים ליצירת מפגשים והזדמנויות.
התחלנו את היום עם הרצאתו של ד"ר יואב לרמן, חבר עמותת מרחב, שהדגים והראה כלים לניתוח "תחביר המרחב" בדרך לגיבוש אסטרטגיית ניידות עירונית. יואב הציע התבוננות ברשת הרחובות במטרה לזהות את המרכזים העירוניים כחלק מתהליך התכנון.
אדר' ומתכנן עודד קוטוק מהמשרד לתכנון רב תחומי וחבר סגל במכללת שנקר, דיבר על תחבורה אוטונומית על מגוון סוגיה ושימושיה. עודד מנה את ההזדמנויות שסוג חדש זה של תחבורה יכול לזמן עבור הערים שלנו והתייחס להיבטים התכנוניים שיצטרכו להילקח בחשבון בעתיד הלא רחוק.
בהמשך, הציג נחמן שלף, יזם וחבר בעמותת מרחב, את הכלי היישומי "מנתח התחבורה" אשר פותח עבור עמותת מרחב ככלי חינמי המציע ניתוח גרפי של הנגישות להזדמנויות במרחב העירוני בארץ. במהלך התרגיל אף התנסינו בעצמנו בשימוש בכלי לצורך ניתוח הניידות במרחב.
לבסוף, עסקנו במשאב העצים בעיר עם הרצאתו של אדר' נוף שחר צור. החיבור של נושא זה דווקא לנושא הניידות בעיר הוא חשוב ומשקף בדיוק את המסר העיקרי של הרצאתו של שחר- היער העירוני מהווה חלק בלתי נפרד מהתשתית העירונית וכך יש להתייחס אליו, שכן ללא שלד ירוק בעיר לא תתאפשר הליכה ברגל במרחב הציבורי.