ב-22.7.20,  א' באב תש"פ, התקיים מפגש מקוון של פורום ה-15 בנושא "עירוניות טקטית – משדרגים את המרחב הציבורי", בשיתוף מינהל התכנון, משרד הפנים, המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, ומשרד הבינוי והשיכון.
 
המפגש הינו הראשון מתוך סדרת מפגשים מקוונים שיערוך פורום ה-15 בנושאים שונים מתוך מסמך "חוסן עירוני בשגרה ובחירום – אסטרטגיות, פרקטיקות והמלצות לרשויות המקומיות" של פורום ה-15.
 
מפגש זה עסק בהתערבויות ושינויים מהירים בסביבה הבנויה בעיר באמצעים פשוטים הדורשים תקציב מועט, במטרה לשפר את המרחב הציבורי, תוך כדי משבר הקורונה וגם לאחריו.

סדר היום:


שימו לב: אין לעשות שימוש בהקלטת המפגש או במצגות שהוצגו בו ללא אישור מראש ובכתב מפורום ה-15 ומהמציגים הרלוונטיים.

לעיון במצגות שהוצגו במפגש, לחצו על כותרת ההרצאה:

לדוגמאות מעוררות השראה נוספות לעירוניות טקטית ניתן לעיין בפינה המתעדכנת בנושא "עירוניות טקטית - משדרגים את המרחב הציבורי" באתר פורום ה-15.