פורסמו תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות והיתרים) (תיקון), התשע"ט – 2019.

התקנות מבקשות להקל על הרשות המקומית (או גוף ממשלתי אחר, בתחומו) להתקין אמצעי הצללה קבועים במרחבים ציבוריים (לרבות חוף הים) בלי צורך להכין ולאשר תכנית חדשה וללא שהדבר ייחשב לרשות המקומית כחריגה מקו בניין או מתכנית קיימת. 

ההקלות לא יחולו על שטחים פרטיים.

לקריאת כתבה שפורסמה על הנושא בכלכליסט, לחצו כאן.
לקריאת טיוטת התקנות שאושרה לחצו על הקובץ המצורף מטה.

תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות והיתרים) (תיקון), התשע"ט – 2019.