לאור החלטת ראשי הערים לאימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה אשר התקבלה בחודש יוני 2013, פורום ה-15 עורך הכשרות פרטניות לעיריות בנושא יישום החלטת פורום ה-15 בדבר אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה. ההכשרה מיועדת למחלקת הרישוי, התכנון והבנייה וכן לגורמים נוספים הרלוונטיים לתהליך בעירייה.