פורום ה-15 חתום על אוויר נקי!

אורח החיים המודרני גורם בעשורים האחרונים להתגברות מדאיגה ברמות זיהום האוויר ולעלייה חדה בפליטת גזי החממה. בערי ישראל, בתחומן נפלטים מרבית פליטות גזי החממה, כבר מתחילים להרגיש את מחיר הנזקים הסביבתיים והבריאותיים של תהליכים אלה.

מתוך אמונה כי הערים יכולות להוביל לשינוי ולהוות גורם מכריע בהתמודדות עם המצב, החליטו שמונה עשרה ערים גדולות ובינוניות בישראל (15 ערי הפורום ושלוש עיריות גדולות נוספות- ירושלים, אשקלון ובת-ים) להוביל מהלך, וחתמו ב-13 בפברואר 2008 על אמנת פורום ה-15 להפחתת זיהום אוויר ולהגנת אקלים. האמנה הנה גרסה מקומית- ישראלית לאמנה הבינלאומית של ארגון ICLEI להגנת האקלים, המהווה שחקן מרכזי במאמצים העולמיים לקידום קיימות עירונית, חוסן עירוני והגנת אקלים.

במסגרת האמנה התחייבו העיריות להצבת יעדי הפחתה כמותיים ברורים להפחתת פליטות גזי חממה וזיהום האוויר בעיר, ולהכנת תוכנית פעולה עירונית שתוביל להגשמת יעדים אלה. הערים התחייבו להפחית את זיהום האוויר באופן דומה לנעשה בערים הגדולות בעולם המערבי, וכן להפחית את פליטת גזי החממה בלא פחות מ-20% עד לשנת 2020, ביחס לרמת הפליטה של שנת 2000.

אמנת האקלים של פורום ה-15 ייצרה סדר יום חדש במציאות הישראלית בכלל ובמציאות העירונית בפרט. לראשונה חברו כלל הערים הגדולות במדינת ישראל למהלך ציבורי אחד, שהציב אותן בשורה אחת עם הערים המובילות בעולם. 

אמנת האקלים של פורום ה-15 כוללת מחויבות מעשית של כל אחת מהעיריות להיערכות, תכנון וביצוע צעדים ממשיים להפחתת זיהום אוויר והגנת אקלים, על פי מתווה ברור וידוע מראש אשר כלל את הצעדים הבאים:

  1. שלב מקדמי - היערכות, לימוד הנושא, הקמת ועדת היגוי עירונית, אישור תקציב ובחירת צוותי ייעוץ מקצועיים.
  2. שלב תכנון - הכנת סקרי פליטות עירוניים, הגדרת יעדים, חזון ומדיניות, הכנת תכנית אב, התנעת פרויקטים מיידיים.
  3. שלב היישום - הטמעת דפוסי ארגון וניהול, תכנון ותקצוב מפורט, ביצוע, חינוך והסברה, ניטור ובקרה. 

אמנת האקלים של פורום ה-15

פירוט כל אחד מהשלבים מופיע בתפריט הנושאים מצד ימין.

עם הכניסה לשלב היישום עלה צורך בגיבוש תכנית ייעודית לצורך ליווי ההטמעה של שלב זה, וגובשה תכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה, שתהווה למעשה השלב הבא של אמנת האקלים, ובנויה כמדריך, הכולל רשימת פעולות קונקרטיות שניתן להטמיע בתכניות העבודה העירוניות על-מנת לקדם את מטרות אמנת האקלים.

להרחבה אודות האמנה ואופן יישומה בערים, הנכם מוזמנים לעיין בחומרים המצורפים.
לפרטי הממונים על תהליך יישום האמנה בכל עירייה לחצו כאן (בבניה).

מטה ההיגוי והבקרה של אמנת האקלים 
לצורך הכנת האמנה ומתווה הפעילות, ולצורך יישום האמנה וסיוע לערים החברות בפורום בגיבוש והכנת תכניות האב העירוניות ויישומן הלכה למעשה, הקים פורום ה-15 מטה מקצועי מיוחד להיגוי התהליך ובקרה על התקדמותו (להלן: 'מטה ההיגוי והבקרה'). מטה ההיגוי והבקרה מורכב ממומחים מקצועיים מפורום ה-15, מהעיריות, ממשרדי ממשלה שונים ומארגוני סביבה. 
הנכם מוזמנים לעיין בחומרים המצורפים מכינוסי עבר של מטה ההיגוי והבקרה של פורום ה-15.

הצוות המקצועי המלווה את יישום האמנה
פורום ה-15 מפעיל באופן שוטף צוות של אנשי מקצוע ויועצים, המספק מסגרת מקצועית תומכת לפעילות העיריות לטובת יישום מטרות האמנה. הליווי כולל העשרות והדרכות, ימי עיון, שולחנות עגולים, ליווי מקצועי, מפגשי עמיתים ורישות, וכן ריכוז והנגשה של כלים וידע בנושאי הליבה של האמנה, לרבות מדריכים ליישום פרויקטים ("םרקטיקות"), פרויקטים לדוגמא מעיריות בישראל ובחו"ל, קולות קוראים רלוונטיים, וכו'.

דו"חות תקופתיים לארגון ICLEI
עם חתימתן של העיריות על אמנת פורום ה-15 להפחתת זיהום אוויר ולהגנת אקלים, התחייב פורום ה-15, כמו גם העיריות עצמן, לשמירה על שקיפות מירבית בנוגע לאופן יישום התהליך, הן כלפי ארגון ICLEI והן כלפי הציבור בישראל. לאור האמור לעיל, פירסם פורום ה-15 שני דוחות פעילות מקיפים אודות תהליך יישומה של האמנה בכל אחת מן העיריות החתומות עליה, כמו גם על פעילותו של מטה ההיגוי והבקרה הארצי של פורום ה-15 לליווי התהליך.
הנכם מוזמנים לעיין בדוחות המצורפים (בעברית ובאנגלית) שפורסמו באפריל 2009 ובספטמבר 2010.