יותר ממחצית מאוכלוסיית העולם חיה כיום בערים (ובישראל למעלה מ- 3/4). העובדה הזו הופכת את העיר לזירה העיקרית להתמודדות עם אתגרי המאה ה-21: משבר האקלים, משבר המזון, היחלשות האמון במוסדות, ירידה בתחושת הביטחון האישי וצמיחתם של פערים חברתיים.
במאה ה-21 מוטלת על העיריות חובה גדולה מאי פעם לפעול ביעילות ובאחריות למען שיפור איכות החיים ואיכות סביבת המגורים של התושבים. חלפו הימים שבהם עירייה נבחנה בעיקר בתדירות פינוי הפסולת ובניקיון המדרכות; בעולם הגלובלי הערים הן מרחב מורכב ודינמי, שבו מוכרע עתידה של החברה כולה.
חזון זה להעצמת העירוניות מוביל את פעילותו של פורום ה-15 לקידום קיימות עירונית בכלל ולהגנת אקלים בפרט.

 

הערים בחזית ההתמודדות עם משבר האקלים:

משבר האקלים הוא האתגר העולמי המרכזי.
בישראל אתגר זה מועצם על-ידי שיעור הגידול המשמעותי של אוכלוסייה, שיעור הילודה בישראל הוא הגבוה במדינות ה-OECD. ערי ישראל יידרשו להכיל פי שניים ושלושה מכמות התושבים שחיים בהן כיום – ואת באותו שטח מוניציפלי. כפועל יוצא, אנו חווים ונחווה גידול מסיבי בהיקפי הבנייה החדשה וההתחדשות העירונית בערי ישראל, מגמה שתקשה על הערים עד מאוד להיערך לשינויי האקלים.

אבל, לצד פגיעותן הגבוהה של הערים בישראל למשבר האקלים, יש להן גם הזדמנות גדולה להוות מקור החוסן והתקווה הגדולה להתמודדות עם משבר האקלים. הצפיפות וגיוון האוכלוסייה, אינם רק אתגר אלא גם יתרון – הם מאפשרים לנו להציע איכות חיים, תוך ייעול הצריכה של משאבים - תכנון קומפקטי המצמצם התלות ברכב הפרטי, פתרונות ושירותים שיתופיים, המצמצמים את ייצור הפסולת, בנייה ירוקה המצמצמת את צריכת האנרגיה; ולצד זאת גם מאפשרים לנו להיערך למשבר האקלים - להציע שירותים מגוונים בקרבת הבית, לרתום את הכוחות האזרחיים והקהילתיים השונים לטובת סיוע ועזרה ההדדית, להשתמש בנגר שנאסף על הגג כדי להשקות את הגינה המשותפת...  לערים יש גם יתרון נוסף – העירייה מכירה את העיר ואת תושביה בצורה הטובה ביותר ויכולה לספק את המענה המדויק ביותר, והעירייה כבר מפעילה בימי שגרה מערכים וטכנולוגיות שיכולות גם לייעל, לקצר ולטייב את המענה בשעת חירום.

לצורך הגשמת מטרות אלה יזם פורום ה-15 את מיזמי האקלים אשר כוללים את אמנת האקלים של פורום ה-15 להפחתת זיהום אוויר ולהגנת אקלים (2008), מדיניות הבניה הירוקה (2011), תכנית ברית ערים לאיכות חיים וסביבה (2018) ומסמך החוסן העירוני בשגרה ובחירום (2020) עליהם תוכלו לקרוא בהרחבה כאן.

בימים אלה, ועל רקע משבר מגיפת הקורונה, שהציבה את העולם בכלל והערים בפרט בפני אתגרים מורכבים, פורום ה-15 מרכז את פעילותו במישור של היערכות עירונית למשבר האקלים ובבניית חוסן עירוני, תוך חיזוק העירוניות ושיפור איכות החיים של התושבים והמבקרים בעיר.