בחודש ינואר 2017 פורום ה-15, מש"מ ו-20 רשויות מקומיות הגישו בג"ץ נגד תיקון 3/א לתמ"א 38 (המאפשר תוספת מדורגת עד 3.5 קומות). עיקרי הטענות בעתירה הן כי תמ"א 38, שהחלה דרכה כתכנית להתמודדות עם הצורך בחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה, הפכה למנגנון ממשלתי של "התחדשות עירונית", ובכך היא חורגת מיעודה; תיקון 3/א מרחיב את זכויות הבניה הרבה מעבר לגבול המימון לצורך חיזוק מבנים; ככל שתיקוני התמ"א מגדילים את תוספות הבנייה האפשריות, באופן אחיד וללא דיפרנציאציה בין דירות שערכן גבוה לדירות שערכן נמוך, כך מתעצמת ומחריפה העברת העושר מכלל האוכלוסיה לבעלי הדירות היקרות.

רון חולדאי, ראש עיריית ת"א-יפו ויו"ר פורום ה-15, טען בהקשר זה כי "תמ"א 38 במתכונתה הנוכחית יוצרת עיוות חברתי כלכלי קשה, במסגרתו מעשירים את היזמים ובעלי הדירות על חשבון כלל התושבים, וכל זה ללא קשר לעקרונות התכנון ולחיזוק מבנים. אנחנו מבקשים מבית המשפט לשים סוף לעיוות הזה ולהחזיר את השפיות לתכנון".

המגמה הכללית בהתנהלותו של מינהל התכנון שעבר ממשרד הפנים למשרד האוצר, ולפיכך מתמקד בעיקר בהיבטים "אוצריים" של הורדת מחירי הדיור, היא לוותר עד כמה שניתן על השלב התכנוני של יחידות דיור, אם בדרך של חקיקה, אם בדרך של ועדות מיוחדות, ואם בדרך של תכנית כמו תמ"א 38. מגמה זו ככל הנראה תימשך עד אשר יבוא בית-המשפט ויאמר – לא עוד. העותרים מבקשים מבית המשפט לעשות כן בעתירה זו.

מטה תוכלו למצוא כתבות בתקשורת בנושא זה.

ראשי הערים נגד תמא 38 - עתרו לבגץ בבקשה לבטל את התיקון לתמא - כלכליסט, 3.1.17

רון חולדאי -מעשירים את היזמים ובעלי הדירות בחסות המדינה - ווינט, 3.1.17

עשרות רשויות הגישו בגצ נגד התיקון החדש לתמא 38 - וואלה, 3.1.17

פורום ה-15 ו-20 רשויות מקומיות עתרו לבגץ נגד תיקון 3א לתמא 38 - גלובס, 3.1.17