פורום ה-15 פועל להעצים ולחזק את המגזר העירוני בישראל ולהעניק לערים הגדולות בישראל כלים לשיפור איכות החיים העירונית - מתוך אמונה כי זו משימה לאומית חשובה ומרכזית.  

פורום ה-15 שם לו למטרה להניח את היסודות שיובילו את הערים הגדולות בישראל להיות ערים איכותיות ומתקדמות; ערים בעלות מרחב ציבורי איכותי, רחובות עירוניים תוססים ושוקקי חיים, שירותים חברתיים וקהילתיים מיטביים, מערך תחבורה יעיל, נוח ומהיר, רמת חינוך גבוהה, אפשרויות דיור מגוונות, מקומות פנאי ובילוי, מגוון אוכלוסיות, קהילות ותרבויות, סביבה איכותית ובריאה, ועוד.

לתפיסתו של פורום ה-15, לצורך הגשמת חזון זה יש לפעול בשלושה מישורים: ליצור כלים ניהוליים מתקדמים שיאפשרו התמודדות עם האתגרים הכרוכים בניהול עיר ומטרופולין מודרניים; לשפר ולפתח את התשתיות ולקדם תכנון עירוני איכותי ההולמים את צרכי העיר בעידן הנוכחי; לפעול להעצמה חברתית וקהילתית הכרחית לקיומה של עיר שטוב וכדאי לחיות בה.  

לשם כך, מעורב פורום ה-15 בתהליכים השונים בתחום התכנון והבנייה, הן בכנסת הן מול גופי התכנון הארציים והן בדיונים מקצועיים עם נציגי הממשלה.