הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני-קיימא הוקם תחת המטריה של פורום ה-15 ואיגוד מהנדסי הערים של הפורום. בפורום חברים נציגי מהנדסי הערים של 18 העיריות החברות באמנת האקלים, נציגי ממשלה ונציגים של גופים מקצועיים נוספים העוסקים בתחום. הפורום מרוכז מבחינה מקצועית ע"י אדר’ אוריאל בבצ’יק, מנהל בנייה ותכנון בר-קיימא בעיריית תל אביב-יפו.

הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני קיימא של פורום ה-15 נפגש באופן שוטף לדיון מקצועי במטרה לגבש מדיניות של בנייה ירוקה ותכנון בר-קיימא בערים.