פורום ה-15 היה בין הכוחות המרכזיים שסייעו בקידומה והנעתה של תמ"א 35, המהווה את המסמך התכנוני המכונן של מדינת ישראל לשנים הבאות.

לראשונה מאז תחילת שנות ה-50, אימצה המדינה תכנית מתאר ארצית אסטרטגית, שתקבע את מראה דמותה של הארץ ב-20 עד 25 השנים הבאות. תמ"א 35 אושרה בממשלה בחודש נובמבר 2005, לאחר הליכי תכנון ואישור ארוכים ומורכבים, אשר איימו לעתים לכרסם בה ואף להביא לגניזתה. פורום ה-15 פעל נחרצות לטובת השלמתה של התמ"א ואישורה בממשלה, וכן מעורב בתהליכי תיקון תמ"א 35 המתרחשים מעת לעת.