בחודש מרץ 2017 קיימנו שולחן עגול בנושא טכנולוגיות לד בשיתוף עם האגודה הישראלית לתאורה. השולחן העגול עסק בנושאים הבאים: התייעלות אנרגטית במסגרת עיר חכמה, תקנים ותקנות בתחום תאורת הלד, והמלצות בנושא צמצום זיהום האור בעיר. לחצו כאן לצפייה במצגות שהוצגו במסגרת האירוע.