פורום ה-15 ארגן וניהל שולחן עגול בנושא "התחדשות העיר והעירוניות בישראל" בוועידת השלטון המקומי, שהתקיימה בתל אביב-יפו בחודש ינואר 2017. 

שולחן עגול


השולחן העגול, שהתקיים בהשתתפות שר הבינוי והשיכון, ח"כ יואב גלנט, ובהובלת ראש עיריית ראשון לציון, מר דב צור, דנו באתגרי ההתחדשות העירונית נוכח הצורך לספק היצע למגורים ולחדש את פני הערים ברחבי הארץ, תוך קידום עירוניות ופיתוח סביבת מגורים איכותית.

השר גלנט שיתף את תפיסתו כי בהתחדשות עירונית גלום פוטנציאל משמעותי אשר צפוי להגדיל את מלאי הדירות בישראל בעיקר באזורי הביקוש. במסגרת זו יקודם פיתוח מגורים באזורים מבונים, על בסיס בנייה רוויה, תוך שמירה על "הריאות הירוקות" בערים ומסביב להן. לראיית השר, יש לפעול מתוך ראייה ארוכת טווח, המספקת מענה הוליסטי לכל השימושים והצרכים במקום, בהם מגורים, תחבורה, מסחר, תעסוקה, פנאי ועוד. תהליך הקמת הרשות להתחדשות עירונית וכן חקיקת החוק להתחדשות עירונית יסייעו בידי משרד הבינוי והשיכון לממש את מלוא התקציבים הממשלתיים בנושא, כאשר הרשויות המקומיות הן שותפות מרכזיות בתהליך.
 
יו"ר המושב, ראש עיריית ראשון לציון, דב צור, הדגיש כי על הממשלה לגבש תכנית לאומית רחבה לקידום הנושא ולקדם מנגנונים לעידוד ותמרוץ התחדשות עירונית בהסכמה עם השלטון המקומי, ובשיתוף פעולה מלא של הרשויות המקומיות השונות.

בהקשר זה ציין השר גלנט את הקמתה של הרשות הלאומית להתחדשות עירונית, אשר תרכז את עבודת המטה בקידום פרויקטים מעין אלו. הוא הדגיש כי הרשות תוקצבה ב-80 מיליון ש"ח לכל אחת מהשנים 2017-2018, אשר ייועדו, בין היתר, לסיוע במימון הקמת מנהלות עירוניות להתחדשות עירונית. כמו כן, הוא הזכיר כי הרשות מוסמכת להמליץ על קרקע משלימה במקומות שבהם יש בכך צורך – כך, חידוש המרקמים הקיימים יעשה באופן ששומר על איכות החיים העירונית.

עינת גנון, מנהלת אגף התחדשות עירונית במשרד הבינוי והשיכון, הוסיפה כי תוקצבו כבר בשנת 2016 עשר מנהלות עירוניות להתחדשות עירונית ובשנת 2017 המשרד צפוי לתקצב 9 מינהלות נוספות, חלקן ברשויות המקומיות בפריפריה. כמו כן, הזכירה כי משרד הבינוי והשיכון חיזק מפני רעידות אדמה כ-2,300 יחידות דיור בפריפריה.

ראשי הרשויות המקומיות התייחסו לאחד האתגרים המרכזיים בהתחדשות עירונית, ואמרו כי עליהם לספק מוסדות ציבור ותשתיות ציבוריות לאוכלוסיה הגדלה, אך אין להם מקור תקציבי לכך. ביחס לכך אמרה גנון כי למשרד הבינוי והשיכון ברור כי הרשויות המקומיות זקוקות לסיוע בנושאים אלו וכי המשרד פועל לגייס לכך תקציבים ממשלתיים.

ראשי הרשויות המקומיות הדגישו באופן ספציפי את הבעייתיות שבהתייחסות הממשלה לתמ"א 38 כאל כלי מרכזי להתחדשות עירונית, זאת בין השאר, נוכח הפטור מהיטל השבחה בפרויקטים אלו והקושי שנוצר עקב כך בפיתוח תשתיות ומתן שירותים לתושבים החדשים.

ראשי הרשויות המקומיות טענו עוד כי התפיסה של התחדשות עירונית ככלי להפחתת מחירי הדיור תוך עקיפת התכנון המקומי והתמקדות רק בהוספת יח"ד למגורים היא שגויה, וביקשו להדגיש כי ראשי הרשויות מעצם מהות תפקידם מכירים את צרכי התושבים טוב מכולם.

חיזוק לכך נמצא גם בדבריו של פרופ' ערן פייטלסון, מומחה לתכנון מהאוניברסיטה העברית, אשר הדגיש גם הוא כי על מנת לקדם התחדשות עירונית איכותית יש להתאים אותה לתנאים הספציפיים של העיר וההזדמנויות הקונקרטיות הניצבות בפניה. לדידו, ראש העיר הוא שחקן המפתח להתחדשות עירונית, והחזון שלו הוא זה שצריך להוביל את התהליך. הוא הדגיש כי יש שונות רבה ביכולות של רשויות מקומיות לקדם התחדשות עירונית ולכן יש צורך בסיוע ממשלתי לחיזוק רשויות מקומיות בתהליך.

בהקשר זה ראשי רשויות מהגליל ומהנגב דיברו על הקושי לקדם התחדשות עירונית באזורים בהם ערכי הקרקע נמוכים, מה שמצריך מכפילים גבוהים מאוד כדי להפוך פרויקטים אלו לכדאיים כלכלית. הם ביקשו מהמדינה להתערב ולסייע בטיפול בחידוש אותם אזורים. בנוסף, הם בירכו את השר גלנט ואת סגנו, ז'קי לוי, על החזרת פרויקט "שיקום שכונות" וקראו להרחיבו. לדבריהם, על המדינה להשקיע תקציבים נוספים בפרויקט השיקום הפיזי והחברתי של שכונות בפריפריה על מנת לקדם צדק חברתי אמיתי.

השר גלנט התייחס לכך וסיפר כי בשנת 2016 הוקצו 280 מיליון ₪ לפרויקט "שיקום שכונות חוזר"  המאגד שיקום פיזי וחברתי ב-40 ערים בפריפריה. הוא ציין כי בשנתיים הקרובות המשרד צפוי להשקיע חצי מיליארד ₪ נוספים בפרויקט, אשר ייועדו לערים נוספות ברחבי הארץ כמו גם במרכזה.

ח"כ איתן ברושי ביקש להדגיש את הנחיצות של התחדשות עירונית גם במרחב הכפרי. הוא ציין  כי שמירת החקלאות והשטחים הפתוחים והירוקים היא אינטרס משותף לפריפריה ולמרכז גם יחד. לדעת ח"כ ברושי, את הערים צריך לחזק כדי לחזק את המרכיב הדמוגרפי, ואת ההתיישבות יש לחזק בהיבט הגיאוגרפי.

יו"ר המושב, דב צור, הדגיש לסיכום כי התחדשות עירונית אינה רק תוספת יח״ד, אלא כוללת גם הגדלת והרחבת עירוב השימושים, חידוש ותוספת של שטחי מסחר ותעסוקה, של אזורי פנאי, בילוי ותרבות, של שטחי ציבור ומבני ציבור.

לסיכום, ראשי הרשויות המקומיות הביעו נכונות להוביל מהלכים של התחדשות עירונית, תוך הוספת יחידות דיור, שטחי תעסוקה, מסחר, שטחי ציבור ומבני ציבור, זאת בסיוע משרד הבינוי והשיכון ותוך שמירה וקידום של עירוניות טובה ואיכותית.