במסגרת העצמת סמכויות האכיפה של הרשויות המקומיות, סייע פורום ה-15 בתהליך הסמכת הרשויות לאכוף באמצעות מצלמות את החוק האוסר על כלי רכב פרטיים לנסוע בנתיב תחבורה ציבורית. 
 
בחודש אוגוסט 2016 אושרו בוועדת הכלכלה של הכנסת התקנות המאפשרות לרשויות המקומיות לבצע אכיפה זו. התקנות מסדירות את אופן הצבת המצלמות ותפעולן, תוך התייחסות להיבטים של שמירת סודיות ואבטחת מידע, זאת כדי למזער את הפגיעה בפרטיות הציבור.
 
בין היתר, נקבע כי הרשויות המקומיות יידעו את התושבים מראש על האכיפה הצפויה והשימוש במצלמות, יציבו שלטים סמוך לנתיבי הנסיעה באופן שיבהיר לציבור כי הנתיב עשוי להיות מצולם, וכן יפרסמו באתר האינטרנט שלהן את רשימת נתיבי התחבורה הציבורית שבתחומן. כמו כן, נקבע בתקנות כי הודעת תשלום הקנס תכלול את צילום העבירה, או אפשרות לצפות בו באופן מאובטח באינטרנט .
 
בהמשך לכך, בשנת 2017 יפעל פורום ה-15 גם לקידום הסמכת העיריות לאכיפה מצולמת של עבירות תנועה נוספות בצמתים העירוניים (כניסת כלי רכב לצומת שאינו פנוי, אי מתן זכות קדימה להולכי רגל במעבר חציה וכדומה).