מסמך שהוכן ע"י עידית הוד, יועצת סביבתית לפורום ה-15 בשנת 2017:

קריטריונים לקביעת סדרי עדיפות ליישום תוכניות פעולה במסגרת ברית ערים לאיכות חיים וסביבה