ב- 26.4.2022 נפתח המחזור החמישי של קורס "העיר הישראלית 2030: תכנון עירוני מחוץ לקופסא" של פורום ה-15, בניהול אקדמי של עמותת מרחב – התנועה לעירוניות בישראל ובשיתוף מרכז השלטון המקומי.

הקורס סיפק למשתתפיו את הכלים החדשניים והמתקדמים ביותר לתכנון ערים, המיושמים בהצלחה בערים מובילות בעולם, וכלל הרצאות מעשירות מפי המרצים המובילים בארץ, וסדנאות מעשיות.

הקורס התקיים בצורה היברידית, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לעיון בברושור הקורס לחצו כאן.

לעיון בסילבוס הקורס לחצו כאן.

 

להלן סקירה של מפגשי הקורס:

ב 26.4.2022 התקיים המפגש הראשון של הקורס שעסק באתגר העירוניות בעיר המצטופפת.
שמענו הרצאת פתיחה מאת עו"ד איתן אטיה, מנכ"ל פורום ה-15, על אתגרי העירוניות בישראל, שהתמקדה באופן שבו תפקוד המרחב הציבורי משפיע על היכולת לייצר איכות חיים עירונית בסביבה מצטופפת, וביתר שאת לאור היקף הגידול הדרמטי באוכלוסייה, שמחייב את הערים להיערך לקליטה של תושבים רבים באותו תא שטח, תוך שמירה ואף שיפור של איכות החיים.
פרופ' אדר' הלל שוקן הציג "נוסחה" לתכנון ערים, המתבססת על שני הצרכים העיקריים של תושבי העיר - מצד אחד - הצורך באינטימיות, שמתרחש במרחב הפרטי, בו מתקיימים המפגשים המתוכננים, ומהצד השני - הצורך באנונימיות,אשר בא לידי ביטוי במרחב הציבורי ומאפשר גם מפגשים מקריים.
טל אל על, סגן ומ"מ ראש עיריית באר שבע, מתכנן ערים ובוגר הקורס, הציג את הפער שבין החזון התכנוני אותה מנסים לקדם אנשי המקצוע, לבין עמדות הציבור, המשפיעים על האתגרים היומיומיים של נבחרי הציבור ומקבלי ההחלטות בתחום הפיתוח והתכנון העירוני.
אדר' ליאת איזקוב בן שטרית, המנהלת האקדמית של הקורס, דנה בהבדלים בין המדדים וההיבטים הכמותיים והאיכותיים של ציפוף עירוני, והשפעתם על הפרקטיקה התכנונית.
אלה אלכסנדרי, מנכ"לית עמותת מרחב, הציעה את "עשרת הכללים של מרחב לעירוניות מיטיבה" - הנוגעים להיבטים הפיסיים, החברתיים והכלכליים של המרחב העירוני, ואת חשיבות האומץ והדמיון בעבודת המתכנן העירוני.

 

המפגש השני שהתקיים ב-3.5.2022 עסק בצפיפות ואיכות החיים העירונית והתנהל באופן מקוון. במהלך המפגש שמענו הרצאה מאדר׳ נוף אמיר לוטן על מגוון מרחבים ציבוריים וחשיבותם במרחב העירוני המצטופף ומטלי ברגל, רכזת בכירה למרחב ציבורי בעיריית תל אביב על השימוש במרחב הציבורי כמשאב עירוני. ד"ר יודן רופא הציג את מודל "400 מטר" לקומפקטיות עירונית בשגרה ובחירום ובמהלך הסדנא המעשית עשינו שימוש ב- 10 הכלים של מרחב לעירוניות מיטיבה לצורך בחינה של מרקם עירוני קיים.

 

המפגש השלישי של הקורס עסק באדם במרכז העירוניות. הגדרנו אוכלוסיות שונות ומה הצרכים שלהם כמשתמשי המרחב הציבורי והעלנו סוגיות באשר לחלוקה צודקת של המשאבים המוגבלים בעיר.
אדר' ליאת איזקוב בן שטרית, המנהלת האקדמית של הקורס, הציגה את השאלה למי מתכננים? ומנתה שאלות שבתור מתכננים עלינו לתת עליהן את הדעת תוך הצגת דוגמאות מהשטח וממחקרים רלוונטיים.
בהמשך דיבר זוהר זולר, מנכ"ל צוות תכנית אב לתחבורה ירושלים, על חלוקה של משאב הרחוב וכיצד פועלים בירושלים למען העלאת אחוז משתמשי התחבורה הציבורית בעיר.
טל אלסטר, מתכנן ערים ודוקטורנט למדע המדינה מהאוניברסיטה העברית, הרצה על מוביליות בין דורית ברמת הישוב והשכונה והרחיב על הנגזרות של התופעה על המדיניות העירונית בתחומים שונים.
לאחר כן שמענו מד"ר רינת בן –נון, מתכננת חברתית וחוקרת החברה האזרחית, על תכנון לזקנה- מה מקשר בין האדם המבוגר לסביבתו והחשיבות של הנושא לאור העלייה בתוחלת החיים והגידול היחסי של קבוצת האוכלוסייה הזאת.
בחלק האחרון של היום דנו בסוגיית גיוון מלאי הדיור יחד עם עו"ד ומתכננת ערים אורלי אריאב ממרכז הגר באוניברסיטת תל אביב שהציגה את החשיבות שמספק מלאי דירות מגוון ליצירת מרקם עירוני חי ופורה כמו גם כלים לשימוש הרשות המקומית בהשגת מטרה זו.

 

המפגש הרביעי הוקדש לנושא הניידות בעיר וסקר היבטים שונים מתחום התחבורה וכיצד הם משתלבים במרחב העירוני ותורמים ליצירת מפגשים והזדמנויות.
התחלנו את היום עם הרצאתו של ד"ר יואב לרמן, חבר עמותת מרחב, שהדגים והראה כלים לניתוח "תחביר המרחב" בדרך לגיבוש אסטרטגיית ניידות עירונית. יואב הציע התבוננות ברשת הרחובות במטרה לזהות את המרכזים העירוניים כחלק מתהליך התכנון.
אדר' ומתכנן עודד קוטוק מהמשרד לתכנון רב תחומי וחבר סגל במכללת שנקר, דיבר על תחבורה אוטונומית על מגוון סוגיה ושימושיה. עודד מנה את ההזדמנויות שסוג חדש זה של תחבורה יכול לזמן עבור הערים שלנו והתייחס להיבטים התכנוניים שיצטרכו להילקח בחשבון בעתיד הלא רחוק.
בהמשך, הציג נחמן שלף, יזם וחבר בעמותת מרחב, את הכלי היישומי "מנתח התחבורה" אשר פותח עבור עמותת מרחב ככלי חינמי המציע ניתוח גרפי של הנגישות להזדמנויות במרחב העירוני בארץ. במהלך התרגיל אף התנסינו בעצמנו בשימוש בכלי לצורך ניתוח הניידות במרחב.
לבסוף, עסקנו במשאב העצים בעיר עם הרצאתו של אדר' נוף שחר צור. החיבור של נושא זה דווקא לנושא הניידות בעיר הוא חשוב ומשקף בדיוק את המסר העיקרי של הרצאתו של שחר- היער העירוני מהווה חלק בלתי נפרד מהתשתית העירונית וכך יש להתייחס אליו, שכן ללא שלד ירוק בעיר לא תתאפשר הליכה ברגל במרחב הציבורי.

 

במפגש החמישי של הקורס העמקנו בנושא עירוב השימושים, העלנו את הסוגיות הנוגעות ליישום מוצלח, דנו בחסמים ובהזדמנויות שיכולות לנבוע מתכנון וניהול נכון של העירוב במרחב וצפינו בדוגמאות מעוררות השראה מהשטח.
את היום פתחנו עם הרצאתה של אדר' ליאת איזקוב בן שטרית אשר הציגה את עקרונות הייסוד לעירוב שימושים מוצלח ואת השאלות המרכזיות שעולות מתכנון מרחב עירוני בעל עירוב שימושים כגון מהו הדגם של העירוב? כיצד נקבע את התמהיל הנכון? מהם המטרדים וכיצד העירוב יתמוך בכלכלה המקומית?
לאחר מכן שמענו את הרצאתו של אדר' גיא איגרא, שותף בכיר במשרד גיא איגרא יונתן שקד אדריכלים שדיבר על עירוב בדגש על שימושים ציבוריים והציג דוגמא מבית הספר יאסא.
בהמשך התקיימו פאנלים, הראשון עסק בכלים ודוגמאות מהשטח ובמהלכו שמענו את הרצאותיהם של אדר' ומתכנן ערים אולריך בקר, אדר' דני גולדברג ואדר' איציק עדס ואדר' שעיה רוט. הפאנל השני עסק בערך הכלכלי של עירוב שימושים וכלל התייחסויות של גורמים שונים במטרה לתת את התמונה המלאה של עירוב השימושים, בפאנל הציגו שחר אוריאן, כלכלן בכיר, אורבניקס, יוגב שרביט, יועץ כלכלי לרשויות מקומיות, רני ויינברג, יזם, ומוטי זייד, שמאי מקרקעין.
את היום סגרנו עם הרצאתו המרתקת של אדר' עופר רוסמן מסטודיו XS לתכנון קומפקטי אשר הציג את מחקרם בנושא הקשר שבין עירוב שימושים למגוון צורות דיור וגדלי הדירות כולל התעמקות בדיור קומפקטי.

 

במפגש השישי של הקורס יצאנו לסיור בעיר חולון בהדרכתו של מהנדס העיר, אדר' אביעד מור, בוגר הקורס, שלקח אותנו לאורכו של ציר מרכזי בעיר (ציר גולדה מתחנת הרכבת יוספטל ועד לכביש 44) ושיתף אותנו בתכניות לטרנספורמציה של הציר לרחוב עירוני מרכזי בעל תפקיד מטרופוליני.
אביעד הציג את המודל התכנוני של רשת עירונית רבת מוקדים, דנו בפוטנציאל לחיזוק הקהילה המקומית שמציעות מערכות התחבורה הציבורית העתידות לעבור באזור, עסקנו בתפקידן של הגינות במרחב הציבורי והתכנית העתידית לשידרה הירוקה והתעמקנו בעקרונות המנחים של הפיתוח וההתחדשות העירונית לאורך הציר. אביעד הדגיש את האמירה כי תכנון עירוני טוב חייב להיות תכנון בר-קיימא והתייחס בדבריו לשלושה אתגרים מהותיים אליהם הוא נדרש כמהנדס עיר, כאשר האתגר הראשון הוא האתגר הסביבתי-אקלימי אליו מצטרפים משברי הדיור והתחבורה.
במהלך הסיור שמענו רבות על חשיבותם של שיתופי הפעולה בין אגפי העירייה: אליאב חתוכה, מנהל אגף גנים ונוף ומשתתף בקורס סיפר על המבנה הארגוני הייחודי של אגפו ונתן טיפים מעבודת השטח ברחבי העיר. מהנדס התיעול העירוני, אורי בר, הצטרף גם הוא וסיפר בין היתר על פרויקט מאגר המים כחלק מתכנית האב לניקוז של עיריית חולון ותכניות עתידיות למאגרים נוספים בעיר.
בחלק השני של היום התארחנו בחווה החקלאית של חולון, שחר הבר, מנהל החווה, ערך לנו סיור וסיפר על תפקידה של החווה כמרכז אורבני ירוק.

 

המפגש השביעי של הקורס התנהל גם הוא באופן מקוון, במהלך היום בחנו את ההיבטים השונים של ההתחדשות העירונית.
תחילה, צללנו אל הנושא עם הרצאתה של אדר' ליאת איזקוב בן שטרית אשר דיברה על חשיבותו של תכנון נכון של מתחמי התחדשות עירונית והשפעתו של התכנון על תפקודם של מתחמים מסוג זה. במהלך ההרצאה שמענו גם מעידו קלינברגר, מגשר, מומחה לבניית הסכמות ויועץ חברתי בכיר ממשרד STREETLIGHT.
בהמשך התנהל פאנל בהשתתפותם של אדר' שלומית ישר מהמנהלת להתחדשות עירונית רמלה, יהודה ויסקין מעיריית עכו, אלי דלל סגן ומ"מ ראש העיר נתניה ואור פריש מעיריית ת"א-יפו. בפאנל התעמקנו באתגרי הניהול והתחזוקה של מתחמי התחדשות עירונית ודנו בתפקידה של הרשות המקומית ביום שאחרי.
לאחר מכן, יהודה עירוני ונחמן שלף הציגו, כל אחד מנקודת מבטו, את הסוגיות השונות בהקשר של ניהול רחובות מסחריים ותפקידם בחיזוק הכלכלה המקומית.
את המפגש סיימנו עם סדנא מעשית במהלכה בחנו את הקישוריות הקיימת והפוטנציאלית במרקם עירוני קיים כבסיס להתחדשות עירונית עם מגוון אוכלוסיות.

 

המפגש השמיני והאחרון של הקורס התקיים ביום שלישי ה- 14.6.22 במכללה ללימודים מוניציפליים של מרכז השלטון המקומי, המפגש עסק גם הוא בהתחדשות עירונית ובמהלכו התייחסנו להרבה מהעקרונות ומושגי היסוד שנלמדו לעומק במפגשים הקודמים.
תחילה שמענו את הרצאתו של פרופ' אדר' הלל שוקן שהדגים את הקשר בין טיפולוגיות הבניה לצפיפות הגוברת במרכזי הערים.
דרור בר-לב הציג את נקודת מבטו כשמאי מקרקעין והסביר על תקן 21 והנחות היסוד הכלכליות עליהן מבוסס.
בהמשך, שמענו את הרצאתו של אביעד שר שלום אשר התייחס להיבטים האקלימיים של העיר המצטופפת והמתחדשת. אביעד סקר מושגי יסוד כגון אי החום העירוני והציג כלים תכנוניים שמנסים לספק מענה לאתגרי האקלים העירוניים.
בהרצאה האחרונה של הקורס שמענו את אדר' אריאל גושן שהציג דוגמאות מעוררות השראה לפרויקטים של התחדשות עירונית בהובלת הרשות המקומית בהם משרדו לקח חלק.

מפגש סיום וחלוקת תעודות.jpe