שיתוף הציבור ורתימתו לנעשה בעיר הם מרכיבים הכרחיים למימוש חזון הקיימות העירונית. על-מנת לעודד שינוי הרגלים ואורחות חיים, לא די בהקמה ובניית התשתיות, אלא יש צורך בחינוך והסברה, ואף בעירוב אקטיבי של התושב החל מהשלבים הראשונים של החשיבה והתכנון של הנושא, והדגשת התועלות הטמונות בהתנהגות הסביבתית. שקיפות מידע ושיתוף ציבור הן אבני יסוד לעירוב הקהילה בנעשה בעיר ולעידוד תהליכים עירוניים שיתרמו לחיזוק הכלכלה המקומית.
 
להלן דוגמאות וחומרים בנושא: