תרבות צרכנית נבונה וחסכונית היא חלק מרכזי מתפיסת הקיימות. בעזרת צרכנות נבונה ומִחזור נפחית בכמות הפסולת, ובכך נצמצם בפליטת גזי החממה ונחסוך בהוצאות העירוניות על פינוי הפסולת והטמנתה. 

שווקים עירוניים
באמצעות השווקים העירוניים יכולה העירייה לחזק את הכלכלה והקהילה המקומית, לשפר את המרחב הציבורי ולעודד צריכה מקיימת.

צמצום בזבוז מזון
ב-12.3.2019 צוין לראשונה יום צמצום בזבוז המזון העולמי, ביוזמת ארגון The Natural Step Israel.

תפקידן של העיריות בעידוד צריכה מקיימת וחיזוק הכלכלה המקומית - ה"גרין דייט" השישי של פורום ה-15

אמנת מילאנו למדיניות מזון עירונית