בשנת 2018 יזמו פורום ה-15 והתאחדות בוני הארץ פרויקט משותף, שעניינו בתיאום האספקה המרוכזת של עצים וקרשים "בטוחים" לתושבי הערים.
 
מטרתו של הפרויקט היא לצמצם ככל הניתן את הנזק הסביבתי הרב שנגרם בל"ג בעומר, באמצעות צמצום שריפת העצים בכלל, וצמצום השריפה של חומרים מסוכנים בפרט, תוך הפחתה משמעותית של תופעת גניבות הקרשים מאתרי בנייה.
 
הפרויקט יחבר בין העיריות לבין קבלנים מקומיים המעוניינים בתרומת קרשים "בטוחים". העירייה תתאם מול נציג ארגון הקבלנים המקומי את אופן הריכוז והאיסוף של הקרשים, ותקבע קריטריונים לחלוקת הקרשים לפי שיקול דעתה, כגון העדפת מדורות משותפות וקהילתיות, העדפת מדורות קטנות ומוגבלות בזמן, הגבלה למדורות שנרשמות מראש בשטחים שייעדה העירייה ועוד.
 
פיילוט לפרויקט התקיים באשדוד בשנת 2018, אך לא יצא לפועל בשל תנאי מזג אוויר שלא איפשרו קיום מדורות בערב ל"ג בעומר.

מפגש התנעה רשמי לפרויקט התקיים בתאריך 19.2.2019, בהשתתפות נציגי עיריות פורום ה-15 ונציגי ארגוני הקבלנים המקומיים. המפגש התקיים בבית השלטון המקומי.

לקריאת מתווה הפרויקט, סיכום מפגש ההתנעה והמצגות שהוצגו בו, לחצו על הקבצים המצורפים מטה.