לאחר כשמונה שנים בהן פעל פורום ה-15 לקידום החקיקה בנושא, אושר באוגוסט 2016 חוק ייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה)-התשע"ו, 2016.
 
החוק מאפשר לפקחים העירוניים לאכוף תנועת אופניים, אופניים חשמליים, קורקינטים חשמליים ואופנועים/קטנועים על מדרכות העיר. החוק מעניק לפקחים סמכות להפעיל סנקציות שונות לצורך אכיפת העבירות המנויות בו, החל ממתן קנס, דרך תפיסת האופניים או הסוללה, ועד לסמכות עיכוב.
 
החוק יסייע לייעול ושיפור התעבורה העירונית בערי ישראל ויספק פיתרון למפגשי דרך לא פשוטים שצצו בשנים האחרונות בחיי העיר, כגון: הקונפליקט בין רוכבי האופניים ורוכבי האופניים החשמליים לבין הולכי הרגל, נסיעה של כלי רכב דו גלגליים על מדרכות העיר ועוד.
 
תחילת האכיפה לפי החוק הותנתה באישור "נוהל אכיפה ארצי" בידי היועץ המשפטי לממשלה, ובאישור "נוהל הכשרת פקחים" בידי השר לביטחון פנים. פורום ה-15 ליווה מקרוב את תהליך גיבוש שני הנהלים הללו עד לאישורם במהלך חודש מרץ 2017. בהמשך לכך, נפתחו בחודשים יוני - נובמבר 2017 מספר קורסים במחלקת ההדרכה של מרכז השלטון המקומי להכשרת הפקחים לביצוע חוק זה. השלב הראשון של האכיפה, הכולל הסברה לציבור ומתן אזהרות, התחיל ברשויות המקומיות השונות בחודשים ספטמבר-נובמבר 2017.
 
פורום ה-15 ימשיך ללוות את יישום החוק בעיריות על מנת לשכלל ולשפר את מערך התחבורה העירוני המורכב של ימינו, ולהעמידו בקו אחד עם המקובל בערים ובמטרופולינים בעולם.

שבילי אופנייפ

(צילום: עידן גרוס עבור עיריית ראשון לציון)

להלן תוכלו למצוא את נוסח החוק שפורסם ברשומות, וכן את נוהל האכיפה ונוהל ההכשרה. כמו כן, לעיונכם כתבות ופרסומים בנושא.