להלן מסמך המכיל עדכונים במספר נושאים מתחום מדיניות הבנייה הירוקה של פורום ה-15:

1. עכונים ופרשנויות לתקן הבנייה הירוקה- ת"י 5281

2. עדכונים בנוגע ליישום התקן

3. עדכונים ודגשים בעניין המדיניות המשותפת של פורום ה-15 לחיוב התקן

4. מיפוי מבנים בבנייה ירוקה בישראל

5. בניינים מאופסי אנרגיה

6. תכנון בר קיימא

עדכוני בנייה ירוקה - מאי 2021