להלן מסמך המכיל עדכונים במספר נושאים מתחום מדיניות הבנייה הירוקה של פורום ה-15:

  1. תזכורת לגבי עדכון מדיניות הבנייה הירוקה המשותפת של ערי פורום ה- 15 (החלטת ראשי הערים
  2. השלישית)
  3. עיון בת"י 5281 (בניה בת-קיימה)
  4. מיפוי סטטוס מבנים בבנייה ירוקה בישראל
  5. מעבדות
  6. עדכונים מפעילות הועדה הטכנית במכון התקנים הדנה בתקן 5281
  7. אנרגיה במבנים
  8. מידע ותמיכה

עדכוני בניה ירוקה - יוני 2022