להלן פרטי ההתקשרות עם המציגים:

הילה פריימן-קריב, Safer Place
טלפון: 054-4527338
מייל: [email protected]

מיכאל וולה, עיריית תל אביב-יפו
טלפון: 054-7245143
מייל: [email protected]

תאיר קובלסקי, מרכז היזמות HAC, עיריית הרצליה
טלפון: 054-2808886
מייל: [email protected]
* לבקשתה המצגת אינה מפורסמת באתר

היזמים של מרכז HAC:
1. אלישע כהן, Doorbill
טלפון: 052-6705113
מייל: [email protected]
* לבקשתו המצגת אינה מפורסמת באתר

2. שלומי אשכנזי, GreenQ
טלפון:
052-9254349
מייל: [email protected]

3. אמוץ קוסקס, SayVU
טלפון: 050-4841981
מייל: [email protected]

4. שי סוזן, wayCARe
טלפון: ‎052-5280333
מייל: [email protected]

זוהר שרון, עיריית תל אביב-יפו
טלפון: ‎053-2502946
מייל: [email protected]

אלי סבג, MTR Wireless Communications Ltd
טלפון: ‎050-7790009
מייל: [email protected]

צחי ישראל, Mobileye
טלפון:
‎054-2012495
מייל: [email protected]
* לבקשתו המצגת אינה מפורסמת באתר

אוהד צדוק, Breezometer
טלפון: ‎050-5772900
מייל: [email protected]