להלן פרטי ההתקשרות עם המציגים:

הילה פריימן-קריב, Safer Place
טלפון: 054-4527338
מייל: info@saferplace.com

מיכאל וולה, עיריית תל אביב-יפו
טלפון: 054-7245143
מייל: vole_m@mail.tel-aviv.gov.il

תאיר קובלסקי, מרכז היזמות HAC, עיריית הרצליה
טלפון: 054-2808886
מייל: Tair@sigmalabs.co
* לבקשתה המצגת אינה מפורסמת באתר

היזמים של מרכז HAC:
1. אלישע כהן, Doorbill
טלפון: 052-6705113
מייל: Elisha@doorbill.com
* לבקשתו המצגת אינה מפורסמת באתר

2. שלומי אשכנזי, GreenQ
טלפון:
052-9254349
מייל: shlomy@greenq.co.il

3. אמוץ קוסקס, SayVU
טלפון: 050-4841981
מייל: amotz@sayvu.com

4. שי סוזן, wayCARe
טלפון: ‎052-5280333
מייל: contact@waycare-smart-highway.com

זוהר שרון, עיריית תל אביב-יפו
טלפון: ‎053-2502946
מייל: Sharon@mail.tel-aviv.gov.il

אלי סבג, MTR Wireless Communications Ltd
טלפון: ‎050-7790009
מייל: eli@comexys.com

צחי ישראל, Mobileye
טלפון:
‎054-2012495
מייל: tzahi.israel@mobileye.com
* לבקשתו המצגת אינה מפורסמת באתר

אוהד צדוק, Breezometer
טלפון: ‎050-5772900
מייל: ohadz@breezometer.com