ביום ב', ה- 9.5.2022 התקיים סיור טבע עירוני של פורום ה-15 בגני יהושע, תל-אביב יפו.

הסיור הודרך ע"י ליאב שלם, אדריכל נוף ואקולוג חברת גני יהושע המייעץ גם לעיריות נוספות.
במהלך הסיור התמקדנו בממשק שבין טבע עירוני להיערכות למשבר האקלים – דיברנו על שיקום ויצירה מחדש של מערכות אקולוגיות (ReWilding), הזכרנו את האתגרים שבשמירה על רשת אקולוגית רציפה בתוך מרקם עירוני בנוי והכרנו כלים לשילוב של הטבע גם במרחבים ציבוריים קטנים (בתי גידול של עצי רחוב לדוגמא) ובמרחב הפרטי (גינות ומרפסות הבתים).
בבריכת החורף ראינו כיצד מיישמים פתרונות מבוססי טבע כאמצעי לניהול נגר והתמודדות עם שינויי אקלים, ואפילו זכינו להצצה במערכת האקולוגית המתקיימת בתוך בריכת ההשהייה בעזרת דגימת הקרקעית שהוצגה לנו.
בהמשך, העמקנו בחשיבותו של תהליך הסברה מלווה לתושבים ועסקנו בבחירה של מיני עצים וצמחייה לנטיעה תוך התמקדות בזנים מקומיים שעמידים לשינויי האקלים ותורמים למגוון הביולוגי (לחצו כאן לרשימת מיני תרבות תומכי מגוון ביולוגי). 
לבסוף, דיברנו על ניצול הזדמנויות במטרה לגייס את תמיכת העירייה לקידום פתרונות מבוססי טבע בעיר, בין היתר באמצעות הדגשת התועלות שירוויחו התושבים כגון קידום אורח חיים בריא (healthy park healthy people) והעלאת ה- wellbeing בקרב הציבור. ציינו כי בזמן שמעוניינים ליישם מתודולוגיה חדשה מומלץ ראשית לערוך ניסויי כלים (פיילוט). הצלחתו של הפיילוט תעזור בגיוס תמיכתם של אגפי התפעול והשפ"ע ושל מקבלי ההחלטות.

 

 

פורום ה-15 פרסם 2 פרקטיקות ליישום בנושא שמירה על המגוון הביולוגי והטבע העירוני: