התייעלות אנרגטית, הכוללת צמצום צריכת אנרגיה ומעבר לאנרגיות מתחדשות, הינה יעד לאומי. האתגר גדול במיוחד לאור העלייה הגדולה בצריכת האנרגיה הקשורה בגידול האוכלוסייה ובעלייה ברמת החיים. ברמת העירייה, התייעלות אנרגטית מובילה לחסכון בעלויות החשמל ואף מסייעת לעידוד הציבור לחסכון באנרגיה.

על פי החוק, מחויבות עיריות שצריכת האנרגיה השנתית שלהן היא לפחות 2000 טון (שווה ערך מזוט בדלקים אחרים או בחשמל) בעריכת סקר לאיתור פוטנציאל לשימור אנרגיה. צריכת האנרגיה של מערכות האקלום והתאורה במבני ציבור אחראית על כ-50% מצריכת החשמל של העירייה.

סקרי התייעלות אנרגטית נעשים על פי רוב על ידי חברות חיצוניות וכרוכים בעלות כספית, בהתאם לגודלו ולמורכבותו של המבנה. סטודנטים הלומדים במגמות המערבות ידע בתכנון ובהנדסה יכולים לבצע, בהנחייה מקצועית מתאימה, את סקרי האנרגיה במבני הציבור של העירייה ולהביא לחסכון כספי בעלות ביצוע הסקרים. העירייה תפיק משיתוף הפעולה סקרי אנרגיה מקצועיים, ללא עלות, תוך העלאת המודעות לנושא בקרב אוכלוסיית הסטודנטים ומשפחותיהם.

במקביל, הכנת הסקרים פותחת בפני האקדמיה הזדמנות ליצור קורסים המחברים את הסטודנטים לרמה המעשית, להעלות את המודעות לנושאי מחקר עירוניים ולייצר חיבור חיובי עם העירייה והקהילה (ראו "מתווה לשיתוף פעולה עם האקדמיה לקידום נושאי סביבה וקיימות בעיר" המופיע באתר).

אנו מבקשים להודות לעיריית באר שבע ולפרופ' עדי וולפסון מהמכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון, על שיתוף הפעולה ועל העברת מידע ודוגמאות לצורך כתיבת מסמך זה.