במסגרת יישום אמנת פורום ה-15, עם סיום שלב ההיערכות ולקראת היציאה לשלב התכנון, נערכה בתאריך ה-13.8.08 סדנת הכשרה לביצוע סקר פליטות עירוני.

בסדנה השתתפו נציגי העיריות החתומות על האמנה ונציגי צוותי-הייעוץ מתוך המאגר צוותי הייעוץ המרכזי של פורום ה-15.

במהלך הסדנה נסקר המדריך המקצועי לעריכת סקר פליטות גזי חממה ומזהמי אוויר, אשר נכתב על מנת לסייע לעיריות החתומות על האמנה לבצע את סקרי הפליטות העירוניים על פי מתודולוגיה מקצועית אחידה.

את הסדנה העבירו כותבי המדריך, לרבות: עידית הוד, יועצת סביבתית לפורום ה-15; מיכל ביטרמן, יוזמת האנרגיה הטובה; יוסי באזיס, אגף איכות סביבה בעיריית ת"א. כמ כן, אורן תבור מהיחידה לאיכות הסביבה רעננה, הציג את ממצאי סקר פליטות גזי החממה אשר בוצע ברענה, אשר סייע בכתיבת המדריך.

המצגות והחומרים אשר הוצגו בסדנה מצורפים למטה.