במסגרת יישום האמנה להפחתת זיהום אויר והגנת אקלים שנחתמה על ידי חברות פורום ה-15 ושלוש עיריות נוספות (ירושלים, בת-ים ואשקלון) בחודש פברואר 2008, הועברה ב-28-29 במאי, סדנת הכשרה בת יומיים בנושא מיפוי, חישוב וצמצום פליטות גזי חממה ומזהמי אויר בערים.
הסדנה יועדה לנציגי ועדות ההיגוי העירוניות, שהוקמו בכל עיר לצורך ניהול והובלת תהליך הכנת תוכנית האב העירונית להפחתת זיהום אויר ולהגנת אקלים, והיא מהווה חלק מן השלב המקדמי במתווה יישום האמנה, הוא שלב ההיערכות, במסגרתו עוברות ועדות ההיגוי הכשרות שונות אשר מטרתן לספק להן כלים וידע לניהול תהליך מיטבי ומקצועי.
סדנה זו התמקדה באופן הוצאתה אל הפועל של אבן הדרך הראשונה מתוך חמשת אבני הדרך שהותוו באמנה, קרי: הכנת סקר מצאי פליטות גזי חממה ומזהמי אוויר עירוני.
הסדנה התקיימה בשיתוף ובהדרכת המרכז לקיימות מקומית וארגון ICLEI , אשר שניים מנציגיו, מר סטפן קוהן (ממונה רשויות מקומיות ושירותי מידע בארגון), וגברת מאריקה ואן סטדן (מתאמת בנושאי אקלים ואויר בארגון), הגיעו לישראל לצורך הכשרת נציגי הרשויות במגוון נושאים עמם יתמודדו במהלך יישומה של האמנה. בין השאר נדונו הנושאים הבאים: הכרות עם מדיניות אקלים בערים בעולם, רכישת כלים למיפוי וניהול מצאי הפליטות העירוני, הכרות עם מגוון פעילויות לצמצום פליטות, הכרות עם המתווה ליישום האמנה ויעדיה.
ניתן לעיין בסדר היום המלא, ובמצגות שהוצגו במהלך הסדנה, בתרגום לעברית, בקבצים המצורפים בתחתית העמוד.