מכרזים הם כלי מצוין ליישום מדיניות סביבתית ומקיימת של הרשות המקומית. מכרזים מאפשרים אף להרחיב את מעגלי ההשפעה גם לנותני שירותים כגון ספקים, מתכננים, מפקחים ועוד.

עד היום, התמקד העיסוק הסביבתי במכרזים בעיקר ב"רכש ירוק", קרי רכישת מוצרים שהשפעתם על הסביבה פחותה. למשל, נייר ממוחזר במקום נייר רגיל. רכש ירוק תלוי בסוג ובכמות המוצרים הרלוונטיים הקיימים בשוק ובעלותם ואינו עוסק במכלול שרשרת השירותים הקשורים למכרזי הרשות. 

מתווה זה נועד להרחיב את העיסוק במכרזים מעבר לנושא ה"רכש הירוק" והוא עוסק באפשרות לשדרג באופן גורף כמעט את כל מכרזי הרשות ולהתייחס לכל נושא ההתקשרויות והמכרזים בהיבט רחב של סביבה וקיימות. מלבד מכרזים, הרשות המקומית מבצעת התקשרויות שפטורות מהליך מכרזי. במתווה כלולות המלצות המתייחסות גם להתקשרויות מסוג זה.

מתווה זה נכתב בעיקר על סמך הניסיון שנרכש על ידי כותבת המסמך, עידית הוד, כיועצת איכות סביבה וקיימות לחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי (משכ"ל). משכ"ל הינה חלוצה ביישום התנהלות סביבתית ומקיימת בעשרות מכרזיה, בתהליך מובנה שמתקיים במסגרת תקן ISO14001 . אנו מודים למנכ"ל משכ"ל, אביקם בלר, שאפשר לשתף את הידע עם כלל הרשויות המקומיות, מתוך תפיסה כי שיתוף בידע הוא צעד חשוב בקידום קיימות מקומית.

מתווה להתנהלות סביבתית ומקיימת במכרזים עירוניים