לפי הערכות מומחי האקלים ובהתאם לנתונים שפרסם השירות המטאורולוגי בישראל, השפעות שינויי האקלים בישראל יתבטאו (וכבר  מתבטאות) הן בשינויים הדרגתיים כמו עלייה בטמפרטורה הממוצעת והן בעלייה בשכיחותם וחומרתם של אירועי אקלים חריגים. אחת ההשפעות הצפויות היא עלייה בעוצמתן ובשכיחותן של סערות ושל הרוחות הנלוות להן.
 
בסביבה הבנויה צפויה להתגבר תופעת טורבולנטיות הרוח בין מבנים. תופעה זו תורגש במיוחד בבנייה גבוהה (למשל בפינות של מבנים גבוהים והאזורים שבין המבנים), וביתר שאת במבנים הממוקמים בסמוך לקו החוף או על רכס הר, אשר חשופים לרוחות חזקות יותר. כבר היום רוחות במרחב הבנוי מגיעות לעתים לעוצמות מסוכנות לאדם והצפי הוא שמגמות אלה ילכו ויתחזקו גם לאור תנופת הבנייה לגובה שבה נמצאת מדינת ישראל בימים אלה.
 
לאור זאת, מצאנו לנכון לגבש ולרכז דגשים שיכולים לסייע בידי אנשי תכנון, ובפרט אנשי המקצוע בוועדה המקומית, בשימוש מיטבי בדו"חות הרוח המוגשים להם במסגרת הליכי תכנון ובנייה.

ביולי 2020 השיק פורום ה-15 מסמך המלצות חדש בנושא "דגשים והמלצות לשימוש מיטבי בדו"ח רוח ככלי תכנוני"

מטרת המסמך היא לסייע לאנשי התכנון בגיבוש והטמעת פתרונות תכנוניים אפקטיביים לצמצום תופעת הרוחות הטורדניות והמסוכנות במרחב הבנוי.

יובהר כי מסמך זה הוא בגדר המלצה בלבד, ואינו מהווה מנחה לכתיבת דו"חות כאלה, אלא מציע דגשים לקריאתם ולשימוש בהם לצורך לטובת טיוב ושיפור תכניות במרחב העירוני.
 
המסמך נכתב על-ידי עידית הוד, יועצת לפורם ה-15, על בסיס בחינת דו"חות שהוגשו לוועדות תו"ב בשנים האחרונות. המסמך ימשיך להתעדכן ככל שיעלו תובנות וסוגיות נוספות.

אנו מזמינים אתכם להעביר אלינו לכתובת המייל [email protected] תובנות ודוגמאות רלוונטיות, לרבות פתרונות אפקטיביים ו/או יצירתיים שהוטמעו בעירכם ומעקב אחר יישומם, דוגמאות לסעיפים שהוטמעו בתכניות בנושא מניעת/צמצום צמצום רוח וכיו"ב.