לאור העובדה שקבינט הקורונה קבע שחזרתם של תלמידי כיתות ז' עד י' לפעילות בית ספרית לא תתרחש לפני ה-9 במרץ 2020, ולאור ההיעדרות הממושכת של תלמידים אלה מבתי הספר, וההשפעה הפדגוגית, החברתית והנפשית הקשה עליהם, התכנסו ביום 21.2.21 ראשי הערים חברי פורום ה-15 להתייעצות חירום בנושא. ובסופה הוחלט כי ערי פורום ה-15 יאפשרו את החזרת תלמידי כיתות ז'-י' לבתי הספר, החל מיום ד', 24.2.21, וזאת על פי המתווה המצ"ב.
החזרה לבתי הספר תעשה בתיאוום מלא ומוקדם עם מנהלות ומנהלי בתי הספר, תוך הענקת גמישות וגיבוי מלא למנהלות ולמנהלים ולצוותי ההוראה.

למעבר להודעה לעיתונות אנא לחצו כאן.

פרסומים בתקשורת :