ב-2.7.14 התקיים מפגש של הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני קיימא, במרכז ברודט שבתל אביב-יפו.

בקישורים מטה ניתן לצפות ולהוריד את  סיכום המפגש ואת המצגות שהוצגו בו.