בתאריך ה-9.5.2013 התקיים מפגש וסיור של הפורום העירוני לתכנון ובניה בני קיימא, בשכונה הירוקה בכפר סבא.

בקישורים מטה ניתן לצפות ולהוריד את החומרים שהוצגו במסגרתו.