מפגש הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני-קיימא בעיריית פתח-תקווה 1.8.12 
נושא המפגש: הכשרות בנושא התקן הישראלי לבנייה ירוקה לעיריות הפורום, מיזם רטרופיט של מבנים קיימים והמשך דיון באפשרויות אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה על ידי עיריות הפורום. 

בקישורים מטה ניתן לצפות ולהוריד את  סיכום המפגש ואת המצגות שהוצגו בו.