נושא המפגש: "תהליך התעדה לתקן 5281 ויישום החלטת ראשי הערים בנושא הטמעת הנחיות בנייה ירוקה בתהליכי תכנון ובנייה".

בקישורים מטה ניתן לצפות ולהוריד את  סיכום המפגש ואת המצגות שהוצגו בו.