מפגש וסיור הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני-קיימא בעיריית ירושלים 30.10.12
נושא המפגש: שכונות מקיימות וביקור בפארק המסילה בירושלים.

בקישורים מטה ניתן לצפות ולהוריד את  סיכום המפגש ואת המצגות שהוצגו בו.