בתאריך ה-3.2.16 התקיים מפגש הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני קיימא בעיריית חולון בנושא שיפוצים ירוקים ותיקון 101 לחוק התכנון והבנייה.

בקישורים מטה ניתן לצפות ולהוריד את  סיכום המפגש ואת המצגות שהוצגו בו.