מפגש הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני קיימא בעיריית פתח תקווה, 8.9.15
נושא המפגש: עקרונות לתכנון עירוני בר-קיימא, הרצאה של ניל מתינסון והצגה קצרה של נושא חיפויי אבן, הגבלת השימוש בעצים טרופיים וצל בעיר.

בקישורים מטה ניתן לצפות ולהוריד את  סיכום המפגש ואת המצגות שהוצגו בו.