בתאריך ה-31.5.16 התקיים מפגש של הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני קיימא בנושא ניהול מי נגר עירוני בעיריית תל אביב-יפו.

בקישורים מטה ניתן לצפות ולהוריד את  סיכום המפגש ואת המצגות שהוצגו בו.