בתאריך ה-18.3.14 התקיים מפגש של הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני קיימא, בנושא מבני חינוך וציבור ירוקים. המפגש כלל סיור לימודי במבני חינוך בתל אביב-יפו והרצליה.