בתאריך ה- 26.11.15 התקיים מפגש הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני קיימא בעיריית ראשון-לציון בנושא כלי מדידה לשכונות מקיימות של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה.

בקישורים מטה ניתן לצפות ולהוריד את  סיכום המפגש ואת המצגות שהוצגו בו.