בתאריך ה-20.2.17 התקיים מפגש של הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני קיימא בנושא חידושים ועדכונים בתקן הישראלי לבנייה ירוקה וביישומו בעיריות, בבית השלטון המקומי.

בקישורים מטה ניתן לצפות ולהוריד את  סיכום המפגש ואת המצגות שהוצגו בו.