מפגש מקוון, יולי 2021

ב- 28.7.2021 התקיים מפגש של הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני קיימא.

במפגש שמענו הרצאה מפי רן אברהם, מנהל היחידה לבנייה ירוקה במשרד להגנת הסביבה בנושא מערכות מידע לבניה ירוקה.

בנוסף, שמענו את הרצאתה של מאיה קרבטרי, מנהלת תחום סביבה, קיימות ותכנון בפורום ה-15 בנושא קפיצת מדרגה במדיניות הבנייה הירוקה של פורום ה-15 והצגת המתווה לדיון.

לחצו על הקבצים המצורפים מטה על מנת להוריד את המצגות שהוצגו במפגש.

המצגת של מאיה

המצגת של רן