נושא המפגש: אפשרויות אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה על ידי עיריות הפורום. 

בקישורים מטה ניתן לצפות ולהוריד את  סיכום המפגש ואת המצגות שהוצגו בו.