ב-4.2.13 התקיים מפגש של הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני-קיימא.
נושא המפגש: דיון בטיוטת ההמלצה לאימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה

בקישורים מטה ניתן לצפות ולהוריד את  סיכום המפגש ואת המצגות שהוצגו בו.