מפגש הפורום העירוני לתכנון ובנייה בני-קיימא בעיריית תל אביב-יפו, 28.7.11
נושא המפגש: היערכות הרשויות המקומיות להטמעת בנייה ירוקה בהליכי התכנון, לאור אישור ופרסום ת"י 5281 עם סיום תהליך הרוויזיה. 

בקישורים מטה ניתן לצפות ולהוריד את  סיכום המפגש ואת המצגות שהוצגו בו.

סיכום מפגש הפורום העירוני 28.7.11